Kontakt: +43 (0)670 3508571 | klang@romannayoga.eu
cz au
Kontaktieren Sie uns: +43 670 3508571 | klang@romannayoga.eu

Yoga und Klangschalen

Jóga a Tibetské mísy

....Die Übersetzung dieses Textes ins Deutsche ist in Arbeit.

 

  

Přehled základních ÁSAN

Pataňdžaliho Joga Sútry:

Sthira sukham asanam“ - pozice musí být stabilní, pevná a příjemná zároveň, provedená s lehkostí“.

Sthira - znamená v sanskrtu pevný, tvrdý, stabilní, solidní, trvanlivý
Sukha - znamená v sanskrtu- „su“ dobrý a „kha“ prostor, sukha pak snadný milý, jemný, příjemný, mírný

Nežijeme, abychom cvičili jógu, cvičíme jógu, abychom žili - snáze, veseleji a s větším šarmem“ (3, str.12)

Jednotlivé níže uvedené ásany plánuji postupně představavat a to nejen písemně, ale i fotograficky a případně pomocí videa.

  

1.Úvod

  

Tento přehled jógových pozic je výběr z různých zdrojů a literatury, která je na trhu k dispozici. V názvech pozic je v podstatě velký chaos, je možné najít různé názvy pro stejné pozice  a často je student či zájemce o jógu zmaten, protože netuší, že se jedná o různé názvy pro stejné asany. Je to samozřejmě dáno vývojem učení a praxe jógy v západním světe a různými lektory v různých zemích s různým zaměřením. Pro účely této práce a především pro ůčely dalšího studia praxe v naší oblasti jsem se zaměřila na uvádění nejvíce používaných názvů z Hathajógy, Aštanga jógy a Vinyasa jógy (viz literatura na stránce doporučená literatura). Bohužel panuje také nejednotnost v českých přepisech anglických názvů ásan a tyto se mohou hodně lišit, zvolila jsem (možná trochu nešťastně) používání anglických názvů.

V dnešní době je nutné se na tělo dívat z moderního celostního pohledu. Bez aktivní účasti soustavy nervové, oběhové, endokrinní, dýchací, trávící, imunitní, pojivových tkání, kosterní, šlachové a svalové bychom nebyli schopni dýchat ani zvednout paže nad hlavu, ohnout se nebo udělat stojku(3, str. 57).

Nicméně není účelem této práce zabývat se všemi anatomickými nebo jinými soustavami našeho těla pro pochopení funkce ásan. Zaměřuji proto svůj pohled významně na skeletomuskulární podpůrný systém s uvedením dopadů do dýchání a to v druhé části své práce, v detailním popisu vybraných ásan.

 

2. Systematika ásan - jógových pozic

 

1. Třídění ásan podle postoje:

 • ve stoje

 • v sedě

 • v lehu a na zemi

 • ásany s obratem a zkruty, spinální pozice

 
2. Třídění ásan podle jejich působení na organismus (orientační třídění):

 • sarvahita ásany - přípravné ásány na zahřátí organismu

 • ásany ve stoje s vnitřní rotací - např. parivrtta trikonasana

 • ásany ve stoje s vnější rotací - např. uttita trikonasana

 • ásany pro protažení a posílení břišních svalů - např. navasana

 • ásany s podepřením rukama - např. adho mukha vrksasana

 • ásany s otočením nebo obrácením - např. sirsasana

 • ásany v předklonu a záklonu - např. uttanasana

 • ásany zklidňující a relaxační - např. savasana

 

 3. Třídění podle obtížnosti

 • lehké (sarvahita ásany, marjaryassana)

 • středně obtížné (trikonasana, varianty virabhadrasana)

 • obtížné (sarvangasana, halasana, sirsasana)

  Toto třídění je ale podle mne trochu zavádějící a považuji jej za velmi individuální. Každý z nás a každý z účastníků kurzů má většinou jinou kondici a zkušenosti s jógou, někdo tedy může lehké ásany považovat již za středně obtížné a pro jiného jsou zase středně obtížné lehké.

4. Další možné třídění ásan:

 • Pozice ve stoje (tadasana, vrksasana, utthita trikonasana, virabhadrasana, uttkatasana, urdhva hastasana)

 • Pozice na probuzení středu (paripurna navanasana, jógová jízda na kole)

 • Pozice na pažích (arho mukha svanasana, sirsasana, bakasana, adho mukha vrksasana)

 • Záklony (salabhasana, dhanurasana, anjaneyasana, eka pada rajakapottasana)

 • Zkruty (matsyendrasana, bharadvajasana)

 • Předklony (uttanasana, dandasana, paschimottasana)

 • Otevírání kyčlí (virarabhadrasana II)

 • Obrácené pozice neboli inverze (sarvangasana, sirsasana, viparita karani, halasana)

 

Jak je vidět z výše uvedených kategorií třídění, je velké množství různých kritérií jak ásany třídit. Já jsem zvolila podle mne nejjednodušší, tj. prohřívací, v sedě, ve stoje, v lehu nebo na zemi a obrácené pozice.3. Seznam vybraných ásan

 

V základním provedení (většina ásan má různé varianty provedení, na tyto zde většinou neberu zřetel a soustředím se pouze na základní provedení).Rozhodla jsem se používat anglický přepis názvu ásan, protože české názvy jsou v každé publikaci trochu jiné. Celkově vládne v češtině poměrně velký chaos v názvu jednotlivých ásan, každý autor znamená mnohdy jiný název a tím pádem jiný překlad.

Pozice podle systému Jógy v denním životě (což je jeden ze systémů ásanové praxe zavedený v České republice, např. v ašramu ve Střílkách)  jsou v seznamu podtržené.I. Přípravné, prohřívací ásany- sarvahíta ásány

 • v lehu na zádech

 • v sedu

 • ve stoje

 

II. Ásany v sedě nebo vycházející ze sedu/kleku

 1. Agnistambhadasana - pozice dvouhlavého holuba
 2. Akarana dhanurasana - pozice střílejícího luku
 3. Anahatasana - pozice srdeční čakry
 4. Ardha hanumasana - pozice polovičního opičího krále
 5. Ardha matsyendrasana - páteřní zkrut neboli mudrc ve zkrutu, nebo také pán ryb,různé varianty
 6. Ardha padmasana - poloviční lotosový sed
 7. Ashtavakrasana - pozice osmi úhlů
 8. Baddha konasana - pozice motýla
 9. Balasana - pozice dítěte
 10. Bhadravajrasana - pozice mudrce nebo také meru vakra asana
 11. Bhekasana - pozice žáby, baka asana
 12. Bhujapidasana - pozice stlačených ramen
 13. Bitilasana - pozice krávy
 14. Bhumi pada mastaka asana - pozdrav zemi s hlavou o temeno opřenou a nohy ve vajrasana
 15. Dhanur asana - pozice luku a šípu v sedu, vždy opačná ruka drží pokrčenou nohu za palec a tlačí před nataženou nohu a naopak
 16. Eka pada rajakapotasana - pozice jednonohého královského holuba
 17. Garbha pidasana - pozice embrya
 18. Gomukhasana - tlama krávy
 19. Hanumasana - pozice provazu
 20. Janu sirsasana - pozice hlava ke koleni s pokrčenou nohou
 21. Kapottasana - pozice holuba
 22. Krounchasana - pozice volavky
 23. Kukuttasana - pozice kohouta
 24. Kurmasana - pozice želvy
 25. Lolasana - pozice visící naušnice, lolasana podle j.v d. ž. pak lotos kývat nohoru dolů nohama
 26. Malasana - pozice věnce, nebo také pozice žáby
 27. Mandukiasana - pozice žáby
 28. Marjaryasana - pozice kočky nebo také bidalasana
 29. Padmasana - lotosový sed
 30. Parighasana- pozice brány
 31. Parivrtta janu sirsasana - obrácený předklon v sedu s hlavou ke koleni
 32. Parsva bakasana - pozice boční vrány
 33. Paryankasana - pozice velbloudí sedlo
 34. Paschimottasana - předklon v sedu, (pada prasara paschimottasana, badha prasara paschimottasana)
 35. Samskatasana - pozice býka
 36. Sarabhasana - pozice na všech čtyřech s nohou nataženou dozadu
 37. Sasankasana - pozice zajíce
 38. Siddhasana - dokonalý sed
 39. Sukhasana - pohodlný sed
 40. Supta vadjrasana - záklonová páteřní ásána
 41. Tulasana - pozice vah neboli tadangra mudra (na rukou zvednutý lotos)
 42. Ustrasana - pozice velblouda
 43. Vadjrasana - diamantový sed
 44. Virasana - různé pozice v kleku na obou nebo jedné noze, různé pozice paží, také padmangustha asana - jedna noha na kolni druhé
 45. Vjaghra asana - tygr ve vajrasaně nohy dozadu a před hlavu, prostřídat

  

III. Ásany ve stoje, balanční

 1. Anjaneyasana - pozice srpku, pozice jezdce
 2. Akarana dhanur asana - šíp a luk
 3. Ardha baddha padmottasana - poloviční lotos v předklonu s jednou nohou na stehně druhé
 4. Ardha chandrasana - pozice půlměsíce
 5. Ardha uttanasana - poloviční předklon
 6. Ashta chandrasana - pozice výpad
 7. Asva sanchala asana - pozice jezdce, jako navasana jen ruce před tělem spojené
 8. Baddha hasta uttanasana - pozice hlubokého předklonu se spojenýma rukama za zády
 9. Eka pada utthanasana - pozice čápa - různé varianty
 10. Garudasana - propletené ruce a nohy, pozice orla
 11. Hansasana - pozice labutě, někdy také natarajasana - pozice tanečníka
 12. Hasta uttana asana - křížení rukou nad hlavou ve stoji
 13. Kati asana - protočení v jezdci
 14. Kurma asana - poloha želvy
 15. Pada hastasana - pozice hlubokého předklonu s rukama pod chodidly
 16. Padanghustasana - pozice hlubokého předklonu s při držení palců na nohou
 17. Padmangustasana - dřep na jedné noze, druhá noha položená na stehně
 18. Parivrtta anjaneyasana - pozice polovičního srpku
 19. Parivrtta hasta padanghustasana - obrácená pozice s držením za palec zvednuté nohy a otočením
 20. Parivrtta parsvakonasana - pozice bočního úhlu v rotaci
 21. Parivrtta utkatasana - pozice obrácené židle
 22. Prasaritta padottanasana - předklon s nohami v rozkročení, různé varianty (jedna z nich dvikona asana, ruce spojené a v předklonu za zády)
 23. Siranghusta asana - úklon k prstům na noze
 24. Tadasana - pozice hory, různé varianty
 25. Trikonasana - trojúhelník, různé varianty
 26. Urdhva hastasana - pozice hory s protažením
 27. Utkata konasana - pozice mocného úhlu
 28. Utkatasana - pozice židle
 29. Uttanasana - pozice hluboký předklon
 30. Utthana asana - dřep a vztyk s vybočenými koleny
 31. Utthita hasta padangustasana- balanční pozice ve stoje s nohou zvednutou a chycenou za palec
 32. Utthita lola asana - kmitání paží v předklonu
 33. Utthita parsvakonasana - pozice bočního úhlu
 34. Virabhadrasana I - pozice bojovník I
 35. Virabhadrasana II - pozice bojovník II
 36. Virabhadrasana III - pozice bojovník III
 37. Vrksasana - pozice stromu,

 

IV. Ásany v lehu nebo na zemi

 1. Apanasana - pozice kolena k hrudi
 2. Bakasana - pozice vrány bakasana II vč. padmasany
 3. Bhekasana - pozice žáby
 4. Bhujangasana - pozice kobry
 5. Bhunamasana - pozdrav zemi
 6. Chaturanga dandasana - pozice prkna, lokty podél těla
 7. Dhanurasana - pozice luku
 8. Jathara parivrrtasana - pozice jednoduchého zkrutu oběma nohama, spinální pozice
 9. Jógová jízda na kole
 10. Karnapidasana - pozice stlačených uší
 11. Makarasana - pozice krokodýla (utthana prsthasana)
 12. Malasana - přípravná pozice pro pozici vrány, nebo také bhekasana
 13. Matsyasana - pozice ryby, různé verze vč. matsyasana II vč. padmasany
 14. Majura asana - páv na loktech nohy nahoru zvednout
 15. Meru akrana asana - protažení páteře na boku se zvednutou nohou, ruka opřená o loket
 16. Naraviralasana - pozice sfingy
 17. Navasana - pozice člunu nebotaké santola asana ovšem ruce za týlem
 18. Pada prasara purana - roznožka s hlavou dolů
 19. Phalakasana - vzpor na rukou, předstupeň chaturanga dandasany nebo také kumbhakasana, nebo uttitha chaturanga dandasana
 20. Pindasana - pozice plodu nebo embrya, obrácený lotosový květ na ramenou
 21. Purvottasana - obrácené prkno nebo také setu asana
 22. Salambhasana - pozice kobylky, různá provedení, nebo také salabhasana
 23. Savasana - pozice mrtvoly, ananda asana
 24. Shishulasana - pozice delfína
 25. Supta matsyendrasana - pozice zkrut/tvist v lehu
 26. Supta padangusthasana - protažení za palec v lehu nebo také hasta pada angustha asana
 27. Supta virasana - pozice ležícího hrdiny, různé polohy paží
 28. Urdhva padmasana - pozicce obráceného lotosobého květu
 29. Uttana prstha asana - zvedání těla na kolenou s rukama spojenýma v loktech
 30. Vasisthasana - pozice bočního prkna (kašijapa asana)
 31. Vilomasana - poloviční most, můstek nebo také pod názvem Setu badha sarvangasana
 32. Viparita karani - pozice lomené svíčky

 

V. Ásany s obratem

 1. Adho mukha svanasana - pes s hlavou dolů neboli čatušpada asana
 2. Adho mukha vrksasana - stoj na rukou
 3. Ardha padma halasana - poloviční lotos v pluhu
 4. Sarvangasana - pozice svíčky
 5. Eka pada adho mukha svanasana - pes s hlavou dolů se zvednutou dolní končetinou
 6. Halasana - pozice pluhu
 7. Niralamba asana - lotos ve stoji na rukou
 8. Padma sarvangasana - pozice svíčky s lotosovým květem
 9. Setu bandhasana - pozice mostu (skandarasana)
 10. Sirsasana - stoj na hlavě
 11. Sumeruasana - pes s hlavou dolů na špičkách na nohou
 12. Urdhva Dhanurasana - pozice kola/mostu (čakrasana)
 13. Urdhva mukha svanasana - pes s hlavou nahoru různé varianty
 14. Urdhva padmasana - lotos ve stoji na hlavě

 

Nezařazené sestavy ásan:

 

Surja namaskara - pozdrav slunci, jednoduchá verze

tadasana/pozice hory
urdhva hastasana/pozice hory s protažením
uttanasana/hluboký předklon
ardha uttanasana/poloviční hluboký předklon
chaturanga dandasana/prkno
urdhva mukha svanasana/pes s hlavou nahoru
adho mukha svanasana/pes s hlavou dolů
uttanasana/hluboký předklon
urdhva hastasana/pozice hory s protažením
tadasana/pozice hory

 

Pět tibeťanů

- stoj v upažení a otáčení se podle osy těla v obou směrech

- v leže - paže podél těla, zvedání hlavy a nohou s dechem

- v sedě - zaklánění hlavy a paží, které jsou v bok

- v sedě - paže pod ramena, zvedání pánve na úroveň ramen, při dosednutí předklon hlavy

- v leže - střídání psa hlavou dolů a psa hlavou nahoru

 

Pozdrav měsíci

tadasana/pozice hory

urdhva hastasana/půlměsíc

uttanasana/hluboký předklon

andjaneyasana/pozice srpku, jezdce

parivrtta andjaneyasana/obrácená pozice srpku

sahaja ardha malasana/spontánní plynulý poloviční podřep (vlevo, vpravo)

parivrtta andjaneyasana/obrácená pozice srpku

andjaneyasana/pozice srpku

uttanasana/hluboký předklon

urdhava hastasana/půlměsíc

tadasana/hora

 

Pozdrav Kathu

vajrasana/diamantový sed

adho mukha svanasana/pes s hlavou dolů

andjaneyasana/pozice srpku s pokrčenou nataženou nohou

andjaneyasana/pozice srpku se zvednutými pažemi nad hlavu

opět andjaneyasana s pokrčenou zadní nohou

uttanasana/hluboký předklon

tadasana/pozice hory se zvednutými pažemi nad hlavu

vše opakovat na druhou nohu

 

Ásana není cvičení na posílení nebo protahování jednotlivého svalu nebo skupin svalů, ačkoli by mohly tento účinek mít. Je to forma v níž chvíli pobýváme, tvar, který jsme vytvořili a zase vrátili zpět, místo v němž bychom mohli chvíli setrvat, zastavit se v neustále plynoucím pohybu života. Každá ásana je cvičení celého těla.....(3, str. 77).